Tietokone ei sammu

Tietokoneen suojaaminen väärin, kun se on käynnissä, virtapainike ei sammuta tietokonetta. Jos tietokoneesi on jäädytetty tai siihen liittyy muita ongelmia, ja se on kytkettävä pois päältä, paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna ilman, että se menee 5-10 sekunniksi. Virta-painikkeen painaminen mahdollistaa tietokoneen sammuttamisen.

Jos tietokone toimii hyvin ja haluat sammuttaa tietokoneen, katso, miten voit sammuttaa tietokoneen vaiheet, jotta voit ohittaa kaikenlaisten tietokoneiden sammuttamisen.

Vihje: Kun tietokone on käynnissä, virtapainikkeen painaminen saattaa asettaa tietokoneen lepotilaan. Kun tietokone on lepotilassa, virran merkkivalo vilkkuu yleensä ja hiiren tai näppäimistön painikkeen painaminen herättää tietokoneen.

Lopuksi, jos sinulla on kannettava tietokone ja edellä mainitut vaiheet eivät sammuta tietokonetta, irrota tietokone ja irrota akku.