Luo taulukko FrontPagessa

Alla on ohjeita tekstin ja kaavojen kopioimiseksi ja liittämiseksi Microsoft Excel -laskentataulukkoon.

Microsoft Excel toimii kuten useimmat muutkin ohjelmat, kun haluat kopioida ja liittää tekstiä. Jos haluat kopioida ja liittää vain tekstiä sisältäviä soluja Excel-taulukkolaskentaan, toimi seuraavasti.

Miten kopioidaan ja liitetään vain Excel-arvot

Jos käsittelet kaavoja sisältäviä soluja, mutta haluat kopioida näiden kaavojen luomat arvot, noudata seuraavia ohjeita.

  1. Valitse Arvot ja valitse sitten OK.

Kaavojen kopiointi ja liittäminen Exceliin

Huomautus: Useimmat kaavat luodaan käyttäen suhteellista soluviittausta ja kun nämä kaavat kopioidaan, viitteet muutetaan automaattisesti. Jos et halua muuttaa solun viittauksia, kaavan on oltava absoluuttinen soluviittaus.

  1. Valitse Kaavat ja valitse sitten OK.