Microsoft ScanDiskin ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä epäasianmukaisen sammutuksen jälkeen

Tämä ominaisuus voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä msdos.sys-tiedostossa muuttamalla AutoScan = -osaa. Lisätietoja msdos.sys-ohjelmasta, sen muokkaamisesta ja sen arvoista on saatavilla msdos.sys-sivulta.