MS-DOS: n tai Windowsin komentorivin selaaminen

Kun Windows-komentorivillä tai MS-DOS-ikkunassa, tiedot voivat selata liian nopeasti, ja saattaa olla tarpeen selata ikkunassa ylöspäin, jotta näet ikkunan yläreunan ohi tiedot.

Huomautus: MS-DOS: n tai Microsoft Windows: n minkään version versiossa ei ole vierityspalkkeja, kun komentoriviikkuna on koko näyttö (ei "Command Prompt" -otsikkopalkkia ei näytetä). Jos haluat vaihtaa koko näytön ja ikkunatilan välillä Windowsin alkuvaiheessa, paina Alt + Enter- pikavalintanäppäintä. Huomautus: Windowsin uudet versiot eivät enää tue tätä pikanäppäintä.

Tiedostojen tai komennon tulostaminen yksi sivu kerrallaan

Jos komento (esim. Dir) näyttää liian paljon tulostusta, käytä jotakin seuraavista esimerkeistä näyttääksesi minkä tahansa lähdön kerrallaan.

Jos haluat listata tiedostoja MS-DOS: ssa yhdellä sivulla kerrallaan, käytä putken (|) komentoa yhdessä useamman lausunnon kanssa, kuten alla olevissa esimerkeissä on esitetty.

dir | lisää

tai

attrib *. * | lisää

Myös kom-kom, kuten dir-komento, sallivat myös / p-komennon, joka näyttää yhden sivun kerrallaan, kuten alla olevassa esimerkissä on esitetty.

dir / p