Verkko-ohjelmanhallinnan rajoitusten asettaminen

Alla olevia rivejä voidaan säätää progman.ini- kohdassa [Rajoitukset] -osiossa vaihtaaksesi verkkoasetuksia.

[Rajoitukset]

NoRun =

1 - Poistaa Käynnistä-komennon Tiedosto-valikosta. Se on himmennetty.

NoClose =

1 - Poistaa Windowsin Poistu-komennon tiedostovalikosta, Alt + F4 ja Ohjaus-valikosta (vasemmanpuoleinen painike Ohjelmanhallinnan ikkunassa.

NoSaveSettings =

1 - poistaa tallennusasetukset käytöstä. Ohittaa [Asetukset] -osiossa tai Progman.ini-ohjelmassa olevat tallennusasetukset

NoFileMenu =

1 - poistaa tiedostonhallinnan ohjelmanvalikosta. Käyttäjä voi poistua Windowsista Alt + F4: llä, ellei NoClose ole käytössä.

EditLevel = n0-Mahdollistaa muutokset1-Estää ryhmien luomisen, poistamisen, uudelleennimeämisen.2-Taso 1 + estä luominen, poistaminen, siirtäminen, kopioiminen tai ohjelmointi.

5-taso 3 + estää ohjelman kohteen tietojen muuttamisen.