Mikä on absoluuttisen solun viite?

Microsoft Excelissä ja muissa taulukkolaskentaohjelmissa absoluuttinen soluviittaus tai ACR on laskentataulukko, joka pysyy samana eikä muutu riippumatta siitä, onko se kopioitu tai siirretty.

Absoluuttisen soluviittauksen voi tunnistaa tarkastelemalla solun kaavaa. Jos kaava sisältää yhden tai useamman dollarin merkin ($), se on absoluuttinen soluviittaus tai osittainen absoluuttinen soluviittaus. Alla olevassa esimerkissä kaavapalkki näyttää "= SUM (D2: D5)", joka on suhteellinen soluviittaus eikä absoluuttinen soluviittaus.

Esimerkkejä absoluuttisesta soluviittauksesta

Absoluuttinen sarake ja absoluuttinen riviviite

 = $ 2 A $ 

Edellä oleva kaava kertoo taulukkolaskentaohjelmalle näyttää solun A1 arvon nykyisessä solussa. Jos esimerkiksi käytimme yllä olevaa Excel-laskentataulukkoa ja syötimme tämän kaavan soluun B8, se näyttää aina "100", koska se on nykyinen arvo solussa A2.

Mikä tekee absoluuttisen soluviittauksen erilaiseksi kuin suhteellinen soluviittaus (esim. = A2) on se, että jos kopioimme solun kaavan B8: ssa ja asetetaan se B9: ään, se olisi edelleen "100". Suhteellinen soluviittaus olisi käyttänyt seuraavaa suhteellista solua sen arvoa varten, joka olisi ollut solu A3 ja jonka arvo solussa olisi "101".

Suhteellinen sarake ja absoluuttinen riviviite

 = 2 A $ 

Edellä oleva kaava käyttää suhteellista saraketta, jossa on absoluuttinen riviviite. Jos solun kaava kopioitiin, rivi pysyy aina samana (2), mutta sarake olisi suhteessa siihen, mihin se kopioidaan.

Absoluuttinen sarake, jossa on suhteellinen riviviite

 = $ A2 

Edellä oleva kaava käyttää absoluuttisen sarakkeen viittausta, jossa on suhteellinen riviviite. Jos solun kaava kopioitiin, sarake pysyy aina samana (A), mutta rivi olisi suhteessa siihen, mihin se kopioidaan.

Absoluuttinen soluviite, jossa on suhteellinen soluviittaus

 = SUM ($ A $ 2 + B2) 

Lopuksi edellä oleva kaava käyttää aina arvoa A2, mutta lisää tämän arvon seuraavaan suhteelliseen soluun. Jos solun kaava kopioitiin C2: sta C3: een, siitä tulee "= SUM ($ A $ 2 + B3)."

Vihje: Lyhyesti sanottuna, mikä tekee suhteellisen soluviittauksen erilaiseksi kuin absoluuttinen soluviittaus, on se, että kaavan kopioiminen tai siirtäminen eri soluihin aiheuttaa niiden muuttumisen. Absoluuttiset solut osoittavat aina kuvailtuun riviin tai sarakkeeseen riippumatta siitä, mihin viite näkyy.

Miksi kenenkään pitäisi käyttää absoluuttista soluviittausta?

Absoluuttista soluviittausta ei käytetä yhtä paljon kuin suhteellinen soluviitto. Absoluuttisen soluviittauksen käyttäminen voi kuitenkin olla hyödyllistä, kun kaava on kopioitava useisiin soluihin. Jos tarvitset esimerkiksi kaavaa, joka käyttää aina samaa soluarvoa useissa soluissa, jos kaava käytti suhteellista soluviittausta, se muuttaa arvoja kopioidessaan. Jos kaava sisälsi absoluuttisen soluviittauksen, se voidaan kopioida missä tahansa ja pitää aina sama soluarvo.

Absoluuttinen sijainti, aktiivinen solu, kaava, suhteellinen soluviite, laskentataulukko, laskentataulukon ehdot