Mikä on upotettu komento?

Sulautettu komento on termi, jota käytetään kuvaamaan joukko komentoja tai lisätoimintoja tekstin ulkoasun tai tekstin muotoilemiseksi tekstinkäsittelyohjelmassa. Sulautetut komennot eivät näy, kun muokkaat tänään tekstinkäsittelydokumenttia. Joissakin tapauksissa niitä voidaan kuitenkin tarkastella käyttämällä tekstinkäsittelyohjelman erityistä näkymätilaa.

Sulautettu objekti, tekstinkäsittely, Word-prosessorin ehdot