Mikä on lisäys?

Lisäys voi viitata johonkin seuraavista:

1. Prosessi numeerisen arvon lisäämiseksi tai vähentämiseksi toisella arvolla. Esimerkiksi 2 - 10 lisäys numerolla 2 olisi 2, 4, 6, 8, 10.

2. Lisäys on myös ohjelmointitoiminto numeerisen arvon arvon lisäämiseksi. Perlissä muuttujaa voidaan lisätä yhdellä lisäämällä ++ muuttujan lopussa. Alla olevassa esimerkissä arvomuuttuja asetetaan arvoksi 1 ja sen jälkeen lisätään arvolla yhdellä arvolla $ arvo ++; linja. Siksi, kun tämä muuttuja tulostetaan, se tulostaa 2.

minun $ arvo = 1; $ arvo ++;

tulosta "$ value n";

Vähennys, inkrementaalinen varmuuskopiointi, operaattori, ohjelmointitermit, taulukko