Mikä on Octal?

Octal on pohja-8- numerojärjestelmä, jota käytetään yleisesti binäärilukujen ja muiden numeroiden esittämiseen lyhyemmässä muodossa. Alla on peruskaavio siitä, miten binaariluku muunnetaan oktaalinumeroksi.

Binääri11111111
Octal+200+100+40+20+10+4+2+1

Alla on joitakin binäärisiä esimerkkejä ja niiden oktaaliekvivalentteja.

 10001111 = 217 10101111 = 257 11010100 = 324 

Base, binaarinen, desimaali, heksadesimaali, oktetti