Mikä on Ohm?

Ohm on sähköisen vastuksen vakio tieteellinen yksikkö. Se on nimetty Georg Simon Ohmin mukaan, joka esitteli Ohmin lakia. Laki ilmestyi ensin kirjassa Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet vuonna 1827, jossa Ohm selittää sähkön täydellisen teorian.

Ohmin laki

 "Sähköpiirin virta on suoraan verrannollinen jännitteeseen ja kääntäen verrannollinen vastukseen." 

Alla on kaava, jolla lasketaan Ohmin laissa käytettävät arvot.

 V = jännite I = virta R = vastus V = I * RI = V / RR = V / I 

Virran ehdot