Mikä on Automata-pohjainen ohjelmointi?

Automata-pohjainen ohjelmointi on tietokoneohjelmointi paradigma, joka käsittelee ohjelman osia äärellisinä automaateina. Kukin automaatti voi ottaa yhden "askeleen" kerrallaan, ja ohjelman toteutus jaetaan yksittäisiin vaiheisiin. Vaiheet kommunikoivat keskenään muuttamalla muuttujan arvoa, joka edustaa "tilaa", ja ohjauksen virtaus määritetään kyseisen muuttujan arvon perusteella.

"Tilan" muuttuja voi olla yksinkertainen enum-tietotyyppi, mutta monimutkaisempia tietorakenteita voidaan käyttää. Yleinen tekniikka on luoda tilasiirtymätaulukko, kaksiulotteinen ryhmä, joka käsittää rivejä, jotka edustavat jokaista mahdollista tilaa, ja tuloparametreja edustavat sarakkeet. Taulukon arvo, jossa rivi ja sarake täyttyvät, on seuraava tila, johon koneen tulisi siirtyä, jos molemmat ehdot täyttyvät.

Lopullinen tilakone, tulo, paradigma, ohjelmointitermit