Mikä on Babel?

Babel on yleiskäyttöinen ohjelmointikieli, joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2014. Sen tarkoituksena on kirjoittaa ohjelmia, joiden tarkoituksena on säästää järjestelmän resursseja ja akun käyttöikää kohdelaitteissa. Babelissä kirjoitetut ohjelmat ovat monitasoisia, roskia kerätään ja niitä voidaan prototyyppiä nopeasti rakentaa sisäänrakennetulla REPL (read-assessment-print-silmukka)-debuggerillä.

Babelin syntaksi on samanlainen kuin LISP, mutta sillä on useita keskeisiä eroja. Esimerkiksi Babelin lausunnot ovat sulkeissa, mutta käyttävät postfix-käsitettä toiminnoille (operaattori näkyy operandien jälkeen).

Hei maailma! Babelissä

Hei maailma! voidaan kirjoittaa Babeliin seuraavasti:

 ((tärkein {"Hei, maailma" <<}) 

Cross-platform, Hello world, kieli, ohjelmointiehdot, resurssi