Mikä on este?

Esteenä voi olla jokin seuraavista:

1. Esteenä on CPU: lle tai kääntäjälle annettu käsky, joka edellyttää, että tietokoneen muistissa suoritetut tehtävät suoritetaan asianmukaisessa järjestyksessä (ohjelmoijan määrittämä). Tämä voi esimerkiksi välttää ongelmia sellaisissa tietokoneissa, joissa on useita CPU-laitteita, joissa yksi tai useampi prosessori voi vastaanottaa ohjeita suoritusjaksosta. Muistisulkukäsky estää tämän varmistamalla, että jokainen CPU ylläpitää tiettyä järjestystä.

2. Menetelmä, jota käytetään synkronoimiseksi rinnakkaislaskennassa, joka pitää tietyn määrän kierteitä juoksevalta edelleen, kunnes este saavutetaan yhdellä tai useammalla määritetyllä langalla.

Muistin ehdot