Mikä on lohkon sisennys?

Lohkon luetelmakohta voi viitata johonkin seuraavista:

1. Yleisesti ottaen lohkotunnus on useita riviä tekstiä, jotka on upotettu. Tyypillisesti useimmat ohjelmat ja verkkosivustot, jotka viittaavat tekstiä, estävät kohdan tai ensimmäisen rivin jälkeisen tekstin, ellei se ole ensimmäistä riviä tai ripustusta.

2. Tietokoneohjelmoinnissa lohkon luetelmakohta tai ehdollinen lohko on ehdollinen lauseke tai silmukka koodissa, joka on upotettu, jotta se olisi helpompi lukea ja seurata. Alla on esimerkki lohkoluvusta, jos ehdollinen lausunto on.

jos (ehdollinen lausunto) {print "Computer Hope;

}

Block, Indent, Typography-termit