Mikä on junassa?

Vaihtoehtoisesti kutsutaan integroiduksi, junassa on termi, jota käytetään kuvaamaan piirilevyllä olevaa laitteistokomponenttia. Junassa käytetään yleisesti viittausta osaan, kuten äänikorttiin, verkkokorttiin, videokorttiin tai WLANiin, joka on integroitu emolevyyn. Toisin kuin laajennuskortit, käyttäjät eivät voi poistaa näitä komponentteja tietokoneestaan. Ne voidaan kuitenkin poistaa käytöstä ohjelmistojen tai CMOS-asetusten avulla tai ne poistetaan automaattisesti, kun laajennuskortti lisätään tietokoneeseen.

Missä ovat junassa olevien laitteiden liitännät?

Ajoneuvon laitteet, kuten äänikortti, videokortti ja verkkokortti, ovat kaikki emolevyllä.

Kiinteät, integroidut emolevyn ehdot