Mikä on digitaalinen allekirjoitus?

Vaihtoehtoisesti kutsutaan digitaalisesti allekirjoitetuksi, digitaalinen allekirjoitus on matemaattinen kaavio, jota käytetään digitaalisen asiakirjan tai viestin aitouden varmistamiseen. Niitä käytetään määritettäessä aitoutta ja välttämään väärinkäytöksiä, kuten rahoitusliiketoiminnassa.

Digitaalisia allekirjoituksia käytetään usein keinona toteuttaa salattuja sähköisiä allekirjoituksia. Nämä turvatoimet mahdollistavat sekä todentamisen että hylkäämisen (allekirjoittaja ei voi kieltää allekirjoittamasta asiakirjaa, kun hän väittää, että hänen yksityistä avainta ei ole vaarannettu).

Sävellys

Digitaalinen allekirjoitus voidaan jakaa kolmeen osaan: Avaimenmuodostusalgoritmi, allekirjoitusalgoritmi ja allekirjoituksen tarkistusalgoritmi. Avainten muodostusalgoritmi valitsee satunnaisen yksityisen avaimen joukosta mahdollisuuksia ja lähettää yksityisen avaimen siihen liittyvälle julkiselle avaimelle. Allekirjoitusalgoritmi tuottaa allekirjoituksen viestin ja yksityisen avaimen perusteella. Lopuksi allekirjoituksen tarkistusalgoritmi hyväksyy tai hylkää sanoman, allekirjoituksen ja julkisen avaimen mukana toimitetun viestin aitouden.

Koodin allekirjoitus, Salaa, Suojausehdot, Allekirjoitus