Mikä on kaava?

Kaava on ilmaus, joka kertoo tietokoneelle, mitä matemaattista toimintaa suoritetaan tietyllä arvolla. Kun viitataan tietokoneohjelmistoon, kaavoja käytetään useimmiten taulukkolaskentaohjelmissa, kuten Microsoft Excelissä. Kaavojen käyttäminen laskentataulukoissa voi tehdä nopeasti laskelmia ja saada laskentataulukossa useita soluja, rivejä tai sarakkeita.

Alla olevassa kuvassa on esimerkki Microsoft Excel -kaavasta = SUM (A $ 1: A $ 3), joka lisää solujen A1, A2 ja A3 kokonaismäärän. Tässä kaavassa SUM on kaavan funktio.

Vihje: Avaa pikavalintanäppäin Shift + F3 avataksesi Excel- kaavan tai lisätoiminto- ikkunan.

Huomaa: Kaavaa ei näy, ellei solu ole valittu.

Absoluuttinen soluviittaus, Autosum, Kaavapalkki, Hakutaulukko, Alue, Suhteellinen soluviite, Taulukot-termit, SUM, SUMIF, Whatif