Mikä on päähaku?

Pään etsintä on pyörivän kiintolevyn suorituskyvyn mitta. Pään etsintäaika on aika, joka kuluu levyn käyttölaitteen pään etsimään sopivan raidan levylle, johon tietoja voidaan kirjoittaa tai ladata.

Kun kiintolevy vastaanottaa komennon tietojen lataamiseksi tai tallentamiseksi, kiintolevylle kiinnitetty toimilaitteen varsi ohjaa varren päätä sopivaan kappaleeseen oikean sektorin löytämiseksi. Toimilaitteen varren pää sitten tallentaa tietoja tai lukee tietoja kyseiseltä sektorilta komennosta riippuen. Nykyisillä pyörivillä kiintolevyasemilla on keskimäärin noin yhdeksän millisekuntia. Ensimmäisellä kiintolevyasemalla oli kuitenkin keskimäärin kuusi sata millisekuntia 1950-luvun lopulla.

Kiintolevyn ehdot