Mikä on lineaarisen väylän topologia?

Lineaarisen väylän topologia on tyyppinen verkkotologia, jossa kukin laite on kytketty toisiinsa peräkkäisessä ketjussa (oikealla). Tässä tapauksessa väylä on laitteiden välinen verkkoyhteys, ja jos verkkoketjun jokin linkki katkeaa, kaikki verkon lähetys pysäytetään. Se toimii hyvin pienissä verkoissa, koska on helppo asentaa ja käyttää lyhyempiä kaapeleita, koska jokainen laite on kytketty seuraavaan. Se on kuitenkin huono ratkaisu suuremmille verkoille, koska koko verkko perustuu kaikkiin yhteyksiin, ja verkon nopeus pienenee, kun lisää laitteita lisätään.

Verkko, verkkoehdot, topologia