Mikä on linkki?

Linkki voi viitata johonkin seuraavista:

1. Viitaten viestintään linkki on kahden laitteen välinen yhteys.

2. Tiedonhallinnassa tai tiedostojärjestelmässä linkki viittaa kykyyn jakaa tai katsella jaettua tietoa.

3. Internetissä linkkiä kutsutaan tarkoituksenmukaisemmin hyperlinkiksi ja se yhdistää verkkosivut muihin verkkosivuihin.

4. Linux-komento, katso linkkikomentosivulta lisätietoja tästä komennosta.

5. Taulukkolaskentaohjelmissa linkitys tarkoittaa laskentataulukkoa, jolla on kyky vastaanottaa tiedot tietyissä soluissa toisessa laskentataulukossa. Pohjimmiltaan tietojen jakaminen työarkkien välillä.

6. HTML-koodissa tagia luodaan linkkejä verkkosivuston eri objektien ja verkkosivujen välille.

7. HTML-koodissa tagia luodaan linkki verkkosivun ja ulkoisen resurssin välille.

Takalinkki, Syvä linkki, Kova linkki, Hotlinking, Hotspot, Internet-termit, Linkki, Linkjacking, Permalink, Pingback, Vastavuoroinen linkki, Symbolinen linkki, Lämmin linkki