Mikä on LSP?

LSP voi viitata johonkin seuraavista:

1. LSP on linkkivaltion paketin lyhyt paketti, joka muodostuu reitittimen muodostamasta linkkivaltion reititysprotokollasta, joka luettelee reitittimen naapurit.

2. LSP-palvelin on lyhyt, joten LSP on Microsoft Windows -järjestelmän ohjain, joka pystyy käyttämään kaikkia tietokoneen verkkokortin sisääntuloa ja poistumista.

Tietokoneen lyhenteet, verkkoehdot, paketti, suojausehdot