Mikä on Metcalfen laki?

Ethernetin keksijän Robert Metcalfen johdolla Metcalfen laki toteaa, että verkon arvo kasvaa verkon koon neliö. Tämän lain ajatuksena on, että verkon arvoa lisätään verkon koon kasvaessa; tätä lakia kutsutaan usein puhuttaessa Internet-arvosta. Jos verkossa on esimerkiksi 5 konetta, sen arvo olisi 25 (5 ^ 2 = 25), mutta jos toisessa verkossa oli 1000 konetta, sen arvo olisi 1 000 000.

Tätä lakia pidetään myös sovellettavana enemmän kuin vain Internetissä tai tietokoneverkossa. Esimerkiksi ohjelmistotuote voi nousta arvoa, kun se kasvaa. Jos tuotteessa on vain 25 käyttäjää, se on vähemmän todennäköistä. Jos samassa tuotteessa on kuitenkin 1 000 käyttäjää, se on todennäköisempää tunnistaa ja käyttää.

Internet-termit, Moore-laki, verkkoehdot