Mikä on menetelmä?

Ohjelmoinnissa menetelmä on toiminto, joka on luokan / objektin jäsen (teknisessä mielessä se on sidottu luokkaan / kohteeseen). Menetelmällä on pääsy luokkaan / objektiin määriteltyihin muuttujiin ja ominaisuuksiin ja ne voivat suorittaa tehtäviä luokan / objektin missä tahansa tapauksessa. Alla on esimerkki JavaScript-sovelluksesta, jossa luodaan GPS-niminen objekti, ja sisältää menetelmän nimeltä send_msg.

 toiminto GPS (msg) {this.send_msg = toiminto () {window.alert (msg); }} var lost = uusi GPS ("Olet menetetty!"); lost.send_msg (); 

Send_msg-menetelmä lähettää viestin, joka on tallennettu GPS-objektin jokaiseen esiintymään pop-up-hälytyksenä, kun käyttäjä on käynnissä. Tällöin, kun koodi suoritetaan, käyttäjä saa ponnahdusikkunan, jossa sanotaan: "Olet kadonnut!".

Luokka, objekti, ohjelmointitermit