Mikä on min?

Min voi viitata johonkin seuraavista:

1. Minimi on lyhyt, min on kaavafunktio, jota käytetään Microsoft Excelissä ja muissa taulukkolaskentaohjelmissa vähimmäisarvon löytämiseksi solualueella. Esimerkiksi alla oleva kaava löytää minimiarvon soluissa A1 - A10. Jos näillä soluilla oli arvot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10, tulos olisi "1", koska se on pienin tai pienin arvo kaikissa soluissa.

 = Min (a1: a10) 

Vihje: Jos halusit saada enimmäismäärän minimin sijasta, käytät max -toimintoa. Keskiarvon saamiseksi käytät keskiarvoa.

2. Min. Voi myös olla lyhyt minimoimiseksi.

Tietokoneen lyhenteet, Excel-kaava, Ohjelmiston ehdot, Taulukot-termit