Mikä on tila?

Tila voi viitata johonkin seuraavista:

1. Termi, jota käytetään kuvaamaan ohjelmiston tai laitteiston nykyistä tilaa. Esimerkiksi näytön sovittimella voi olla kyky olla joko graafisessa tilassa tai tekstitilassa. Jos videokortti oli graafisessa tilassa, erotuskyky voi olla pienempi, mutta näyttölaite voi myös näyttää grafiikkaa. Tekstitilassa resoluutio voi kuitenkin olla korkeampi, mutta vain pystyy näyttämään tekstiä.

2. Tila on Microsoft-käyttöjärjestelmän komento, jota käytetään tarkastelemaan tai muokkaamaan porttia tai näyttöasetusta. Lisätietoja tästä komennosta on tilan komentosivulla.

3. Tila kuvaa tavallisimman arvon eri arvojen sarjassa. Esimerkiksi numero 1 on 1, 2, 3, 1, 2, 1, 4-tila.

Keskiarvo, Laitteiston termit, mediaani, vikasietotila, ohjelmiston ehdot