Mikä on moduuli?

Moduuli voi viitata johonkin seuraavista:

1. Kun viitataan tietokoneohjelmistoon, moduuli on erillinen koodiosa, joka voidaan luoda itsenäisesti ja ylläpitää käytettäväksi eri järjestelmissä. Kehittäjä voi esimerkiksi luoda moduulin, joka sisältää koodin, jota tarvitaan äänikortin käyttämiseen tai I / O: n suorittamiseen tietyn tyyppisessä tiedostojärjestelmässä. Moduuli voidaan sitten jakaa ja käyttää mikä tahansa järjestelmä, joka tarvitsee tätä toimintoa, ja moduulin kehittäminen voi jatkua itsenäisesti. Tätä lähestymistapaa kutsutaan modulaariseksi rakenteeksi .

Linux-ydin on tällä tavoin modulaarinen. LKM (Linux-ytimen moduulit) voidaan ladata käyttämällä modprobe- ohjelmia.

2. Kun viitataan tietokonelaitteistoon, moduuli on itsenäinen komponentti, jota voidaan käyttää osana monimutkaisempaa järjestelmää. Esimerkiksi muistimoduuli voidaan liittää tietokoneen emolevyyn toimimaan osana koko järjestelmää.

Ohjelmointiehdot