Mikä on NE (ei tasa-arvoinen)?

Lyhyt, joka ei ole yhtä suuri, ne tai ! = On operaattori, jota käytetään ohjelmointikielissä ja komentorivikomennoissa. Esimerkiksi ohjelmointikielillä, kuten Perl, voit kirjoittaa jotain vastaavaa esimerkkiä.

 jos ($ muuttuja1 ne $ muuttuja2) {

tulosta "Ne eivät ole samat"; }

Yllä olevassa esimerkissä, jos $ muuttujaan 1 tallennettu arvo ei ole yhtä suuri kuin $ muuttuja 2, ohjelma tulostaa Ne eivät ole samat .

Tietokoneen lyhenteet, Eq, Equal, Ohjelmointiehdot