Mikä on Net-arkkitehti?

Verkkoarkkitehti on pohjimmiltaan verkko-ammattilainen, joka suunnittelee viestintäverkkoja, aivan kuten rakennusarkkitehti suunnittelee rakennuksia. Verkkoarkkitehdin ensisijaisena tehtävänä on suunnitella kaikki verkossa toimivat verkkokerrokset toimiakseen tehokkaasti keskenään turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Verkkoarkkitehtuurin ensisijaisena tehtävänä on suunnitella "suunnitelma" viestintäverkon kokonaissuunnittelusta, josta käy ilmi, miten kaikki sen kerrokset kommunikoivat keskenään.

Verkottuminen, verkkoehdot