Mikä on neuroverkko?

Neuraaliverkko simuloi älyä, joka perustuu siihen, miten ihmisen aivot saavat ja käsittelevät tietoa. Sitä kutsutaan joskus yhteysliiton arkkitehtuuriksi, neuromorfisiksi järjestelmiksi tai ANN (Artificial Neural Network).

Koska hermoverkot tukeutuvat rinnakkaiseen käsittelyyn, standarditietokoneet eivät kykene suorittamaan hermoverkkoihin tarvittavia tehtäviä, ja ne vaativat erityistä laitteistoa tai prosessoreita.

AI, keinotekoinen älykäs