Mikä on Newline?

Uusi rivi on merkki, jota käytetään tekstirivin loppuun ja uuden rivin alkuun. Ohjelmointikielillä, kuten C, Java ja Perl, uuden rivin merkki esitetään "n" pakosarjana. Alla on esimerkkejä siitä, miten uutta riviä voitaisiin käyttää Perlissä.

 #! / usr / bin / perl # Tulosta "Hello World!" ja aloita uusi rivi tulosta "Hello World!", # Etsi ja korvaa midsata-muuttujan uudet viivat 

# ja korvaa uudet viivat ** erottimena. $ mydata = ~ s / n / ** / g;

Yllä olevan esimerkkikoodin ensimmäisessä osassa Perl painaisi ensin "Hello World!" ja siirry seuraavaan riviin. Esimerkkikoodin toisessa osassa $ mydata-muuttujalla olisi kaikki uudet rivit poistettu ja korvattu merkillä "**". Tämäntyyppisen säännöllisen lausekkeen käyttäminen on hyödyllistä tekstin jäsentämisessä uusilla viivoilla tai sijoittaa tiedot uusiin riveihin yhdellä tekstirivillä.

Huomautus: Uusi rivi ei ole sama kuin vaunun palautus.

CR, LF, Linja, Viiva, Meta-merkki, Ohjelmointitermit, Valkoinen tila