Mikä on NMU (ei paljon sinua)?

Niin paljon, että NMU: ta käytetään chatissä ja muussa tekstipohjaisessa viestinnässä vasteena muille käyttäjille, jotka tervehtivät heitä, kun he saapuvat keskusteluun tai tulevat verkossa. Alla on esimerkki siitä, miten tätä voitaisiin käyttää chatissa.

User1: Mikä on? User2: NMU?

User1: Juuri kotiin koulusta.

Chat-ehdot, NM