Mikä on ei-tulostusmerkki (Control Character)?

Tulostamaton merkki, jota kutsutaan myös ohjauskuvaksi, on numero, joka edustaa ei-kirjoitettavaa tai ei-tulostettavaa merkkiä (kirjain, numero tai symboli). Jotkin ohjausmerkit edustavat ääntä tai hiljaista signaalia, jotka lähetetään tai vastaanotetaan. Muita ohjausmerkkejä (ASCII-koodi) ovat takaisinkytkentä, rivinvaihto, lomakkeen syöttö, kuljetuspaluu, paeta ja poisto.

ASCII, merkki, Null-merkki, erikoismerkki, kirjoitustermit