Mikä on NP-täydellinen?

Vaihtoehtoisesti sitä kutsutaan NP-C: ksi tai NPC: ksi, NP-täydellinen on tietojenkäsittelytieteen ongelmien luokittelu, jota tietokone voi todentaa, mutta ei ratkaista kohtuullisessa ajassa. "NP" tarkoittaa "ei-determinististä polynomiaikaa", ja viittaa siihen, kuinka kauan se kestää tietokonetta sen varmistamiseksi, että ongelma on ratkaistu.

Esimerkiksi NP-täydelliset ongelmat ovat tärkeitä salaustekniikassa, jossa on tärkeää tietää, voidaanko salasana arvata riittävän aikaa kokeilemaan satunnaista kirjainten ja numeroiden yhdistelmää.

Tietojenkäsittelytiede, NPC, Ohjelmointiehdot