Mikä on päällä ja pois päältä?

Käytössä ja Ei käytössä voi viitata johonkin seuraavista:

1. Kun viitataan tietokoneen koodiin tai sähköön, ON on edustettuna numerona ' 1 ', ja OFF on numerolla ' 0 '. Näiden ja nollien yhdistelmät muodostavat binaarikoodin, mikä on se, mitä tietokoneet ja muut elektroniset laitteet käyttävät viestintään.

2. Linux-komento, katso lisätietoja lisäkomentosivulta.

3. Käytössä kuvataan myös tila, jossa laitteella, kuten tietokoneella tai älypuhelimella, on virtaa ja toimii; pois päältä, kun sillä ei ole virtaa eikä sitä voida käyttää.

Binaarinen, Laitteistoa koskevat termit, Online, Virta päälle, XON / XOFF