Mikä on OLED (orgaaninen valoa lähettävä diodi)?

Lyhyt orgaanista valoa lähettävää diodia, OLED on LED, jota käytetään litteissä näytöissä, on paljon ohuempi kuin LCD ja vaatii vähemmän virtaa. OLED käyttää orgaanisessa puolijohdemateriaalissa emissive elctroluminescentissä myöhemmin.

Litteiden näyttöjen lisäksi OLEDiä käytetään matkapuhelimissa ja älypuhelimissa sekä kädessä pidettävissä pelilaitteissa.

Ensimmäinen OLED-laite kehitettiin vuonna 1987 Ching W. Tang ja Steven Van Slyke Eastman Kodakissa. Sen jälkeen OLED-tekniikka on edelleen parantunut, mikä vähentää entisestään OLED-laitteen käyttämiseen tarvittavaa tehoa ja tehostaa niitä.

Tietokoneen lyhenteet, Laitteistoa koskevat termit, LCD, LED, Puhelinehdot, Videon ehdot