Mikä on OSS?

OSS voi viitata johonkin seuraavista:

1.

Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen lyhenne: OSS on ohjelmistolähde, joka on vapaasti jaettu ohjelmiston kehittämiseen tai ohjelmiston mukauttamiseen. Perl on hyvä esimerkki OSS-ohjelmasta. Toisin kuin freeware, avoimen lähdekoodin ohjelmisto mahdollistaa minkä tahansa käyttäjän muokata koodia.

2. Lyhyt toiminta-tukijärjestelmät, OSS ovat tietoliikennealan kehittelemiä automatisoituja järjestelmiä, jotka auttavat asiakkaita palveluissa, kuten laskutuksessa ja ylläpidossa.

Tietokoneen lyhenteet, Freeware, GNU, Avoin lähdekoodi, Perl, Ohjelmisto, Ohjelmiston ehdot