Mikä on pakettikytkentä?

Menetelmä tietojen jakamiseksi verkon kautta, jonka Leonard Kleinrock on kehittänyt vuosina 1959-1962 ja jota käytettiin ARPANETissa. Pakettikytkennässä informaatio hajotetaan pieniksi segmenteiksi, jotka tunnetaan paketeina ja kootaan sitten uudelleen, kun ne vastaanotetaan määränpäähän. Pakettikytkentä auttaa estämään pienempien tietojen lähettämisen suurempien tietojen jälkeen odottamaan suurempien tietojen lähettämistä. Kun informaatio hajotetaan paketeiksi, linjan informaation koko ja nopeus määrää, kuinka nopeasti verkosta lähetetään, eikä sitä, missä järjestyksessä se lähetettiin.

Ennen kuin pakettikytkentä, jos tiedot olivat numerossa viisi edellä olevassa esimerkissä, sinun on odotettava 1, 2, 3 ja 4, ennen kuin kaikki tiedot lähetetään. Pakettikytkentä kuitenkin kullakin informaatio-segmentillä on paketit, joten pienellä määrällä tietoa tarvitaan vain lyhyen aikaa odottamaan. Edellisessä esimerkissä, vaikka se on ensin luettelossa, se vie yhden numeron paljon kauemmin loppuun, koska se on isompi, mikä tarkoittaa, että se hajotetaan moniin useampiin paketteihin.

Verkkoehdot, paketti