Mikä on sivunumero?

Joskus lyhennetään sivua ei, sivunumero on asiakirjan tietyn sivun numero. Asiakirja voidaan tulostaa, kuten kirja tai aikakauslehti tai sähköinen, kuten Microsoft Word -asiakirja tai e-kirja. Sivunumero sijaitsee yleensä sivun alareunassa, mutta joskus se löytyy asiakirjan vasemmassa tai oikeassa yläkulmassa. Esimerkki olisi, jos henkilö, joka lukee asiakirjaa, tarkastelee viidennen sivua, tämä sivu on sivunumero viisi.

Painetuissa kirjoissa sivunumero on tyypillisesti kirjan ensimmäisen luvun ensimmäinen sivu. Otsikkosivua ja sisältötaulukkoa ei ole sisällytetty sivunumerointiin. Joissakin ammatillisissa asiakirjoissa sivunumero on kuitenkin otsikkosivu.

Asiakirja, alatunniste, mittaukset, sisällysluettelo