Mikä on parametri?

Parametri voi viitata johonkin seuraavista:

1. URL-osoitteen avulla parametri on kysymysmerkin (?) Jälkeen. URL-osoite, jossa on useita parametreja, on erotettu merkkijonolla (&). Lisätietoja URL-osoitteesta ja sen parametreista on URL-osoitteessa.

2. Joskus lyhennetty parmiksi, komennolla, parametri viittaa tuntemattomaan datan arvoon, jonka käyttäjä voi asettaa komennon kautta. Esimerkiksi komento FDISK / CMBR edellyttää, että käyttäjä määrittää "DISK" -parametrin. Tässä esimerkissä parametrin avulla voit valita, mitä levyasemaa haluat käyttää, kun käynnistät pääkäynnistystietueen.

Vihje: Edellä olevassa esimerkissä / CMBR on komentokytkin eikä sitä saa sekoittaa parametriin. Komentokytkimet alkavat usein joko eteenpäin viivalla (/) tai viivalla (-) komentoriviltä riippuen.

Attribuutti, Tietokoneen lyhenteet, Parametrikäyttöinen, Positiivinen parametri, Ohjelmiston ehdot, Kytkin, Web-suunnitteluehdot