Mikä on Pascal?

Niklaus Wirthin vuonna 1971 kehittämä korkean tason ohjelmointikieli, joka on nimetty matemaatikon Blaise Pascalin mukaan. Alla on esimerkki Pascal- ohjelmasta, joka tulostaa Hello World! .

 ohjelma Hei; aloita Kirjoita ('Hello world'); end. 

Kun edellä mainittu on syötetty tiedostoon, tallenna tiedosto hello.pas-muotoon ja käännä ohjelma ennen kuin se voidaan suorittaa.

Korkea-asteen kieli, Pascal-tapaus, Pascaline, Menettelykieli, Ohjelmointitermit