Mikä on fyysinen osoite?

Fyysinen osoite voi viitata johonkin seuraavista:

1. Kun viitataan tietokoneisiin yleensä tai tietokoneen muistiin, fyysinen osoite on fyysisen laitteiston tietokoneen muistin osoite.

2. Kun viitataan verkko-osoitteeseen, fyysistä osoitetta käytetään joskus kuvaamaan MAC-osoitetta.

Muistin ehdot, fyysinen, virtuaalinen osoite