Mikä on portti 80 -näyttö (POST-kortti)?

Joissakin emolevyissä on kaksinumeroinen näyttö, joka näyttää BIOSin lähettämän portin 80 koodin, kun tietokone ei läpäise POST-toimintoa. Nämä näytöt auttavat diagnosoimaan, mitä tietokoneessa saattaa estää sen käynnistämisen. Emolevyissä, joissa ei ole porttia 80, piippauskoodin kuunteleminen voi auttaa tunnistamaan virheen.

Teknikko tai joku, joka korjaa tietokoneet, voi myös käyttää POST-korttia, jossa on portti 80, jotta portin 80 koodi voidaan näyttää. Kuva on esimerkki POST-kortista, joka liitetään PCI-korttipaikkaan ja tunnistaa BIOS: n portin 80 näytössä lähettämän koodin.

Vihje: POST-korttia voidaan kutsua myös POST-lukijaksi, tarkistuspistekortiksi ja portiksi 80h .

Huomautus: Port 80 on myös verkkoportti, joka mahdollistaa HTTP-verkkoliikenteen.

Laitteiston termit, POST, Työkalut