Mikä on Power-käyttäjä?

Virran käyttäjä voi viitata johonkin seuraavista:

1. Tehon käyttäjä on tietokoneen käyttäjä, joka on perehtynyt tietokoneiden, tietokoneohjelmistojen, tietokonelaitteiden ja joskus tietokoneverkkojen käyttöön ja on perehtynyt siihen.

2. Tietokoneverkossa tehon käyttäjä on käyttäjä, jolla on lähes yhtä paljon oikeuksia kuin järjestelmänvalvojalla tai rootilla, mutta ei täydellistä hallintaa. Tätä käyttäjää voidaan käyttää tietokoneverkon hallinnointiin ja ylläpitoon.

Järjestelmänvalvoja, verkkoehdot, virrankäyttäjän tehtävävalikko, käyttäjä