Mikä on julkisen avaimen salassapito?

Julkisen avaimen salassapito on sellaisen julkisen avaimen salauksen tyyppi, joka takaa, että yksittäiseen istuntoon käytettyä lyhyen aikavälin salausavainta ei voida johtaa myöhemmin pitkän aikavälin julkisesta avaimesta.

Salaus, suojausehdot