Mikä on Quick-And-Dirty?

Nopea ja likainen (tai nopea n-likainen ) kuvaa tehtävän loppuunsaattamista nopeasti laadun uhriksi. Tämä termi viittaa yleisesti ohjelmiston ohjelmointiin, jossa ominaisuus tai ohjelma on suunniteltu ja kirjoitettu lyhyessä ajassa, se voi sisältää virheitä ja sitä on yleensä vaikea ylläpitää.

Ohjelmointiehdot, Spagetti-koodi