Mikä on alue?

Alue voi viitata johonkin seuraavista:

1. Yleensä alue viittaa kahden muun arvon väliseen arvojen sarjaan. Esimerkiksi 1 ja 5 välillä on 2, 3 ja 4.

2. Kun viitataan laskentataulukkoon, alue tai solualue on rivi tai sarake solujen joukko. Esimerkiksi kaavassa = summa (A1: A10) sarakkeen A1 - A10 solut ovat soluja, jotka lisätään yhteen. Tätä tyyppiä oleva alue kutsutaan viereiseksi alueeksi, koska kaikki solut ovat yhdessä. Jos haluat lisätä soluja, jotka olivat vieressä olevalla alueella, jokaisen solun on oltava kaavassa. Esimerkiksi kaavassa = summa (A1 + B2 + C3) solut A1, B2 ja C3 lisätään yhteen.

Rivi, laskentataulukko, laskentataulukon ehdot