Mikä on rele?

Rele voi viitata johonkin seuraavista:

1. Kun kyseessä on tietokone tai tietoliikenne, termi rele viittaa yleensä tiedonsaantiin ja sen siirtämiseen toiseen paikkaan. Tämä tiedonsiirtomenetelmä voi olla tarpeen joko lopullisen määränpään saavuttamiseksi tai yksittäisen lähteen ylikuormituksen estämiseksi. Esimerkiksi, kun soitat puhelun älypuhelimellasi, se saattaa joutua välittämään eri solutornien, satelliittien ja keskusyksiköiden kautta tavoitteen saavuttamiseksi.

2. Elektroniikalla rele on laite, jossa on alhainen teholähde, joka ohjaa sähkömagneettista kytkintä ohjaamaan (kytkemään ja sammuttamaan) suuremman virran. Esimerkiksi rele voidaan käyttää valoanturilla (alempi virtalähde), jotta sähkömagneettinen kytkin kytkeytyy päälle sähkövirran ohjaamiseksi suuremmasta virtalähteestä. Varhaisilla tietokoneilla (esim. ENIAC ja Z1) releitä käytettiin logiikkapiirien muodostamiseen, koska niillä oli erilliset ohjaussignaalit.

Elektroniikan termit, kehysrele, Laitteistoa koskevat termit, toistin, signaali, kytkin