Mikä on vastaus?

Yleensä vastaus on suullinen tai kirjallinen vastaus ehdotettuun kysymykseen. Esimerkiksi sähköpostiviestiin vastaaminen katsotaan vastaukseksi.

Vastaus vastauksen ja vastauksen välillä.

Sähköpostiviestiin vastaaminen on aivan kuin lähettäminen takaisin jollekin, vain Internetin välityksellä. Kun olet saanut viestin, sähköpostiohjelmissa on Vastaa tai Vastaa kaikki -vaihtoehto. Näiden kahden ero on, että Vastaus lähettää vastauksesi vain yhdelle henkilölle. Vastaa kaikki lähettää sen kaikille, jotka saivat viestisi alun perin, sekä ne, jotka olivat CC'd (hiili kopioitu).

Sähköposti, sähköpostiehdot, Eteenpäin, Internet-termit, @reply