Mikä on Stdin (vakiotulo)?

Lyhyt standardituloon, stdin on tulovirta, jossa tiedot lähetetään ja luetaan ohjelmasta. Sitä käytetään tyypillisesti Unix-käyttöjärjestelmissä ja tietyillä ohjelmointikielillä, kuten C, Perl ja Java. Alla on esimerkki siitä, miten STDINiä voitaisiin käyttää Perlissä.

 print "Kirjoita jotain:"; my $ example =; print "Kirjoitit: $ example n"; 

Yllä olevassa esimerkissä skripti pyysi sinua kirjoittamaan jotain. Mitä tahansa kirjoitetaan tallennetaan $ example -muuttujaan ja tulostetaan sitten nimellä "Olet kirjoittanut: xxxx", jossa xxxx on se, joka on tallennettu muuttujaan.

Tietokoneen lyhenteet, Input, Programming terms, Stdout