Mikä on merkkijono?

Merkkijono voi viitata johonkin seuraavista:

1. Merkkijono on mikä tahansa merkkisarja, jota käsikirjoitus tulkitsee kirjaimellisesti. Esimerkiksi "hello world" ja "LKJH019283" ovat molemmat esimerkkejä merkkijonoista. Tietokoneohjelmoinnissa merkkijono liitetään yleensä muuttujaan alla olevan esimerkin mukaisesti.

$ example = "Esimerkki merkkijonosta";

print "Esimerkki muuttuja = $ esimerkki";

Edellä olevassa esimerkissä muuttujalle "$ example" annetaan arvo "Esimerkki merkkijonosta". Sitten toinen rivi tulostaa "Esimerkki muuttuja = esimerkki merkkijonosta", kun skripti suoritetaan.

Vihje: Useimmissa ohjelmointikielissä merkkijono voi olla vain kirjaimia tai kirjaimia ja numeroita (aakkosnumeerinen). Monet kielet tukevat myös merkkijonoa vain numeroina, mutta usein ne luokitellaan kokonaisluvuksi, jos se on vain numeroita.

2. Windows Sysinternals -merkkijono on apuohjelma, jolla voit etsiä ANSI- ja UNICODE-merkkijonoja binäärikuvissa.

Concatenation, integer, tulkittu merkkijono, kirjaimelliset merkkijonot, ohjelmointitermit, hakusarjat, substraatti